۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 44


این عکس را دوستی زیر عنوان "آن خانه خوب" به اشتراک گذاشته بود ... از عکس و هم از عنوان اش خیلی خوشم آمد