۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

راز

موسی به خضر که می رسد می گوید: "آیا می شود از تو پیروی کنم تا به من از آن چه آموخته ای، بیاموزی؟" و خضر می گوید: "تو به همراهی من هرگز شکیبایی نمی کنی ... چگونه بر اموری که به رازشان آگاه نیستی شکیبایی کنی؟" و ادامه داستان را که لابد می دانید و می دانید هم که موسی هر سه بار کم آورد و باز ماند از همراهی خضر (+) ... می بینید: پیامبر ِ خدا هم "راز" ندانست و از "همراهی" باز ماند.