۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

کوروش؛ عزیزتر از همیشه

چرا خشم گرفته اید که بر گردن کوروش کبیر، یا حتی کاوه آهنگر (+)، چفیه انداخته شده؟ می گویید "کوروش تحقیر شده"؟ چنین نیست. کوروش عزیزتر از همیشه شده؛ عین آب و آفتاب که مطهِّرند؛ و این تحقیر آب و آفتاب نیست؛ تکبیر آنهاست
*
مطهِّر: آنچه پاک می کند، تطهیر می کند
*
دیده اید دستان آلوده را با "آلوده ای دیگر" پاک کنند؟