۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

شاخه گلی برای فالاچی


کشور شما عضو قانون جهانی حق مولف نیست، ولی این موضوع اهمیتی ندارد. همان شاخه گُلی را که از ایران برایم فرستاده بودید، به حساب حق تالیف خود از این کتاب ها می گذارم. لطفا چند نسخه ی دیگر از ترجمه کتاب ها را برایم بفرستید. با تشکر، اوریانا فالاچی
*


از متن نامه "فالاچی" به مترجم فارسی آثارش / "جنس ضعیف" / ترجمه یغما گلرویی

اگر تصویر را نمی بینید، اینجا را کلیک کنید