۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

عکس سیاه و سفید - 32اگر عکس ها را نمی بینید، اینجا (عکس از حسن بردال)، اینجا و اینجا را کلیک کنید
این سری سه عکس انتخاب کردم، جبران یک عکس کمتر در سری 30 عکس ها