۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

خیلی حرف است آقای صاحب حلقه


همین یک ماه پیش یکی از نشریات زنجان به نقل از امام جمعه زنجان نوشت که "مدیر کل ارشاد زنجان از نیروهای حلقه خودمان است" (+) و این در حالی بود که مدیر کل ارشاد زیر فشار انتقاد اصحاب هنر و مطبوعات بود اما در این دو هفته که کل زنجان برای برکناری پروفسور ثبوتی غمگین بود و تب دار، تنگی حلقه حاج آقا واعظی آن قدر بود که برای این گوهر زنجان نه لبی تر کند، نه گرهی به آن ابروان همیشه گره دارش بدهد و نه مثل وقتی که با استاندار قبلی آبش توی یک جوب نمی رفت، روی منبر گله و شکایت کردن و خط و نشان کشیدنش بیاید. شاید به همین دلیل بود که وقتی دانشجویان برای استمداد از "روحانیت"، جهت بازگرداندن پروفسور ثبوتی، خواستند کاری بکنند، سراغ دفتر حاج آقا واعظی نرفتند. همه رفتند دفتر آسید محمد حسینی؛ امام جماعت دوست داشتنی مسجد سید زنجان که پدر و پدر بزرگ بزرگوارش در "سال های دور" امام جمعه زنجان بودند ... این خیلی حرف است، خیلی، به خدا.

*


اگر تصویر را نمی بینید، اینجا را کلیک کنید

منبع تصویر: ویژه نامه هفته نامه پیام زنجان