۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

کاریکاتور هفته - 34


اثر:
Magdalena Wosik / Poland
*

من با اجازه کاریکاتوریست، دوست دارم اسم این کاریکاتور را بگذارم "توازن"! هم پرنده به بند کشیده شده و هم، آن حیوان وحشی و ظاهرا گرسنه را "سرگرم" کرده اند. پرنده هر چند اجازه پرواز ندارد، ولی خورده هم نمی شود، آن پوزه بند غریب هم هر چند تنها راه رسیدن به پرنده است ولی طوری ساخته شده که پرنده را جلوی چشم می آورد، ولی دور از دندان های درنده نگه می دارد؛ این توازن، راز تداوم این صحنه آرایی است. کسی که این وضعیت را تدارک دیده، هر دو را – پرنده و آن حیوان درنده را - محتاج خودش نگه داشته، و برای خودش؛ هر دو را.
کاریکاتوریست شاید یکی از روش های مدیریت برخی انواع بشر را در دنیای سیاست به تصویر کشیده؛ این طور هم نباشد، ما که این طوری خوشمان آمد و این طوری برداشت کردیم! جای چند تا مقاله، روشن مان کرد این کاریکاتور زیبا در "روز گفتگوی تمدن ها"؛ سی ام شهریور – امروز!
*

اگر کاریکاتور را نمی بینید، اینجا را کلیک کنید
کاریکاتور هفته – 33