۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

چه ساده


گفتم: این برق تابلوی "یا زهرا" دزدی است که؛ سیم انداخته اند روی کابل های برق شهر
گفت: کل برق چراغانی کوچه برای نیمه شعبان هم ... نمی دانستی؟
گفتم: نه ... و چه ساده