۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

سنگ مزار


دکتر امیر اعلم غضنفریان، دومین دانش آموز ایرانی بود که برای ایران از المپیاد جهانی، مدال آورد؛ نقره – ریاضی – استرالیا؛ بیست و دو – سه سال قبل ... نابغه ای بود برای خودش ... وقتی در بیست و هشت سالگی این افتخار متواضع زنجان، و ایران، چشم از جهان فرو بست، به خواسته خودش روی سنگ قبرش نوشتند: "چنان زندگی کن که گویی فردا از دنیا می روی / چنان بیاموز که گویی تا ابد زنده خواهی ماند"