۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

پاکستان اتمی سیل زده


تماشای بیچارگی و درماندگی و سر و وضع رقت آور پاکستانی های سیل زده و سیل نزده و شنیدن خبر کمبود کم سابقه برق در این کشور پر جمعیت مسلمان، کلید داران انبار بمب های اتمی این کشور را خوشحال می کند یا ناراحت؟ ... لابد پایشان را می اندازند روی پایشان و لب پایینی شان را با شدت تمام تر هل می دهند سمت لب بالایی، ابروها را هم بالا می اندازند که "به ما چه! سیل را خدا فرستاده ... برق را هم پول کم آوردیم، برای بمب احتیاج داشتیم"