۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

آگهی آقای مدیر کل جهت اعلام حضور در حلقه واعظیّهخداییش خیلی حَرفه؛ اصلا مصداق بارز "تنگی قافیه" و "جفنگ" است این ماجرا ... مطبوعاتی های یک استان نامه داده اند به وزیر ارشاد که این مدیر کلی را که برای استان ما فرستاده ای (اسماعیل پور)، کار بلد که نیست، اساسا آمده برای تحدید و تهدید مطبوعات. بعد مراسم روز خبرنگار ِ آقای مدیر کل، خالی بماند از جمعیت خبرنگار و قافیه برای آقای مدیر کل تنگ آید و بعد بیاید آگهی کند در روزنامه، توجه کنید: "آگهی" کند، یعنی "پول" بدهد، که در روزنامه به نقل از آقای امام جمعه، واعظی، بنویسند "مدیر کل ارشاد زنجان از نیروهای حلقه خودمان است"! که چی؟ که امام جمعه هوای منو داره؟! اصلا "حلقه" یعنی چی؟ "حلقه" برای چی؟ آی ناقلا! شُمام حلقه دارین پس؟ ... امام جمعه نباید که حلقه داشته باشد و اگر داشته باشد هم که نباید آگهی اش کنند، اگر هم آگهی اش کردند که باید بزند زیرش؛ چون فردا آقایون جمعی ِ حلقه، هر جایی کم آوردند از جیب رییس حلقه خرج می کنند ... ضمنا کلمه "فرهنگ" در عنوان اداره کل در این آگهی جا افتاده! یعنی این همه با "فرهنگ" مساله دارن؟
*
محمدتقی واعظی، "حجت الاسلام و المسلمین" بود. طبق معمول، وقتی از راه امامت جمعه مرکز استان راهی مجلس خبرگان شد، شد "آیت الله". من این طوری یادمه. کسی دیگر اگر از ریشه "آیت الله"ی ایشان خبر دارد، غیر از آنی که ذکرش رفت، بنده را از جهالت خارج کند
*
آپ دیت دوم: مدیر کل ارشاد زنجان اعلام کرده که از موضوع سفارش چاپ این آگهی خبر نداشته و پول اگهی را هم اجازه نداده از طرف ادراه پرداخت شود و خودش پرداخت کرده. به معاون خودش هم بابت این اقدام تذکر کتبی داده