۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

نمی توانسته باشد... و منالک گفت: "به درک، من ترجیح می دهم که به خود بگویم آنچه نیست، نمی توانسته است باشد".


مائده های زمینی - آندره ژید
*
عکس: از حسن بردال / اصلا ربطی به متن ندارد