۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

مرموزِ درخت

ترجیح می دهم که درختی باشم
در زیرِ تازیانه کولاک و آذرخش
با پویه شکفتن و گفتن
تا
رام صخره ای
در ناز و در نوازشِ باران
خاموش از برای شنفتن.
شفیعی کدکنی