۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

رهبریِ مصلحت – مصلحتِ رهبری

می خواهم روی یک مطلب کار کنم که شاید تیترش این باشد: "رهبریِ مصلحت – مصلحتِ رهبری" ... ولی اصلا نمی دانم از کجا شروع کنم، چطوری ادامه دهم و بعد اصلا بتوانم منتشرش کنم یا نه! پایه این مطلب به این تحلیل (+) خیلی نزدیک است که شاید الان مقبولیت زیادی نداشته باشد ولی قرائنی را می توان ردیف کرد که لااقل خیلی ها را در نادرست انگاشتن این تحلیل به تردید بیندازد. با برخی دوستانم در این باره صحبت کرده ام ولی نتوانسته ام در قالب یک نوشته آماده اش کنم.