۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

پایان دوران شتر سواری دلّا دلّا

نامه سرگشاده اخیر مصطفی تاجزاده (+) را باید در کنار نامه ای خواند که سایت های حامی دولت زیر عنوان " پاسخ یکی از مطلعین پرونده تاج‌زاده به ادعاهای وی" (+) منتشر کرده اند.
اگر نامه تاج زاده را که با دیدگاهی انتقادی نسبت به رفتار نویسنده و همفکرانش در صدر انقلاب نوشته شده، و با این شاه جمله که "بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر “عصمت” به عصر “غیبت” بود"، خداحافظی رسمی از حضور در چارچوب فعلی نظام سیاسی کشور بدانیم؛ در عین اعلام وفاداری به آموزه های مذهب شیعه، نامه مطلع پرونده را با این شاه جمله که " اونی که تمومست اصلاحات است، ‌جنبش سبز کارتونی است"، باید پاسخ مثبت به این خداحافظی دانست؛ "بای بای" در جواب "بای" ... این "بای بای" ها پایان دوران "شتر سواری دلّا دلّا"ست؛ گامی به پیش برای "شفافیت"؛ عنصر مفقوده عرصه سیاست این سرزمین