۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

زیارت


قبل از رفتن به مشهد آمد پیشم و سراغ هتل آپارتمانی را گرفت که ما سال قبل اینترنتی پیدایش کرده و ازش راضی هم بودیم ... دیروز دیدمش. گفتم: "زیارت قبول ... هتل رو چیکار کردی؟" گفت: از زائرسرای وزارت ... استفاده کردیم. کافیه با ... و ... رابطه خوبی داشته باشی؛ برات جور می کنن. سه شب: ده هزار تومان. چند شب هم اضافه تر موندیم که باید برای هر شب 45 هزار تومان به حساب واریز می کردیم که یک تراول پنجاهی نقد دادم به متصدی و دیگه به حساب هم پولی واریز نکردم!
*
چقدر بدم آمد از "زیارت قبول"