۱۳۸۹ خرداد ۱۶, یکشنبه

آن مرد استرالیایی

اگر بی هیاهو و حاشیه مراسم سالگرد امام تمام شده بود، مراسم امسال هم می شد عین همه مراسم های قبل ولی کاری که با سخنرانی سید حسن کردند، این برنامه را متفاوت کرد و همه چیز را تحت الشعاع قرار داد ... ربطی دارد یا ندارد؛ زیاد مطمئن نیستم ولی مدام به یاد آن مرد استرالیایی می افتم که در بازی ایران – استرالیا در ملبورن پرید و تور دروازه ایران را پاره کرد تا به خیال خودش روحیه ایرانی ها را خراب کند ... سال ها بعد از آن ماجرا هنوز خیلی ها معتقدند دقیقا بعد از همین اتفاق ایرانی ها مصمم تر شدند و استرالیایی ها باختند، باختنی که هرگز از یادها نرود. "تدبیر" بنی بشر گاهی به پوست خربزه ای زیر پای خودش، و رفقایش، تبدیل می شود