۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

سبک ترین سنگین


سیزده خرداد ماه سال قبل، درست در چنین روزی – شبی، مناظره موسوی و احمدی نژاد برگزار شد ... سبک تر از آن همه تهمت های سنگین را بر زبان و در چشمان برنده انتخابات، جایی ندیده بودم؛ ندیدم.