۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

روز مادر

فاطمه ی زهرا فقط مادر نبود، فقط زن نبود ... یک حنجره فریاد بود برای حق گویی و حق خواهی ... روز مادر بر مادرانی هر چه "زهرا"تر، مبارک باد
*
مادر سهراب اعرابی
*
مادر ندا آقاسطان