۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

پوسترهای خالص


پوسترهای یک دست و خوش رنگ و نگار در دستان راهپیمایی کنندگان، نشانه راهپیمایی حکومتی است. در عکس هایی که خبرگزاری ها و تلویزیون از این راهپیمایی ها نشان می دهند، به راحتی می توان رد بیت المال را در دستان "ملت به صحنه آورده شده" دید! با این همه تک و توک برخی خودشان آستین بالا می زنند و خودشان، حرف خودشان را بالای سر می برند. من یکی هر چند هم حرف این دسته از افراد را قبول نداشته باشم؛ برایشان احترامی خاص قائلم ... در عکس بالا یکی از این پوسترها را می بینید که ظاهرش نشان نمی دهد در روغن بیت المال چرب شده باشد.