۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

نزهت خانم موسوی حجازی
▪️ نزهت خانم موسوی حجازی، 35 سال بعد از آخرین پرواز محمد حق‌شناس، همچنان آگهی به روزنامه می‌دهد و زیر آن می‌نویسد:

چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت
که دیگر بار سوزاندن ندارد


🍀 یادشان تا ابد گرامی

۱ نظر: