۱۳۹۷ فروردین ۱۱, شنبه

حاج کریم آقا

برخی نامه‌ها و نوشته‌های مرحوم پدر پیش من است؛ یک کیف پدربزرگ ِ پدر نیز، خودکارهاشون و آن خودکار «بیک فشاری» ...

دفتری به یادگار دارم که اولین نوشته‌‌ی آن 2آذر27 تاریخ خورده ... و شعری که پدر با خودنویس سبز  در آن نوشته‌اند؛ 66 سال قبل ...
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر