۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

تا زمانی کهتا زمانی که
دست‌های تو به خون
و چشم‌های من به حیا
آغشته است
نه زمان می‌رود
نه تاریخ می‌ایستد
و ما
بنده تکراریم


ندا سلطانی

📚 تو معلم، من شاگردِ عاشقهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر