۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

-

خسته‌ای؟
خواب‌آلود؟
تا دیر وقت مسجد بودی؛ آره؟
نماز خوندی؟
قرآن به سر گذاشتی؟
جوشن کبیر خوندی؟
...
بعد تا یک ساعت مونده به اذان صبح صدای بلندگوی مسجدتون محله خودتون و چند محله اون‌ورتر رو هم پر کرده بود؟

#نفهم #کثافت
#حق‌الناس

هیچ نظری موجود نیست: