۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه

شایعه مرگ


هر چه شایعه‌های مرگ (ژنرال) تقویت می‌شد، ناگهان او را می‌دیدند که برای تحمیل جهت‌گیری خلق‌الساعه دیگر بر سرنوشت ما، حتی مقتدرتر از هر زمان ظاهر می‌شود.


خزان خودکامه | گابریل گارسیا مارکز | اسدالله امرایی | ص 57

.