۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

شعر جمعه | 31


و عشق، تنها عشق
ترا به گرمی یک سیب می‌کند مانوس
و عشق، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد،
مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.
.

سهراب سپهری