۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

رشد مسلسلمرحوم امام خمینی یک جمله خیلی خوبی داشت که ما دانش‌آموزان نیمه اول دهه شصت، بارها روی دفترچه‌های مشق‌مان می‌دیدیم؛ «امیدوارم بشر روزی به چنان رشدی برسد که مسلسل‌ها را تبدیل به قلم کند.»
آن رشد مهیا نشده و از قضا حکومتی که آن مرحوم بنیادش را گذاشت، وقتی می‌خواهد موفقیت را و اقتصاد مقاومتی و مطلوب خود را مثال بزند، توفیق در ساخت جنگ‌افزار و موشک و ناو را مثال می‌آورد.
همه نشانه‌ها حتی از دور شدن از آن رشد در دنیای بشر خبر می‌دهد؛ دورتر و دورتر. حالا به لطف آسان‌تر شدن ارتباط بین آدم‌ها، مسلسل‌های آدم‌هایِ تنها هم، همان‌ها که می‌خواهند همه را به زور راهی بهشت کنند، راحت‌تر همدیگر را پیدا می‌کنند. بعد همان‌هایی که نان قدرت‌شان را با خون مخالف خیس کرده‌اند، می‌شوند مبارزان علیه تروریسم ... چقدر دنیا سرد است، چقدر همه چیز دارد فرو می‌ریزد.