۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

آیدین با آرامش خاصی گفت: عشق شما در من کهنه شده خانم
سورمه گفت: لابد مثل شراب
.
.

عباس معروفی - «سمفونی مردگان»