۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

121

سلام پری ِ دور
.
حسین منزوی عزیز نوشته بود:
.
قلاب من گلوی مرا می‌درد
و تو به هیئت پریان
در آبهای دور
تنت را
می شویی
.
درد ِ تب‌ و حسرت‌زایی باید باشد؛ اینچنین در ناحیه گلو!
.
برای امروز، حرف دیگری ندارم. به «آبهای دور»، سلام ِ مرا برسان.