۱۳۹۲ آبان ۲۱, سه‌شنبه

یک بامداد

...
نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها *** شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق‌طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی‌دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی‌های اساسی انسانی مصرّح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب *** دادن گزارش خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه‌های دست‌نشانده و گماردن سردبیران جیره‌خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش‌های مجعول ...
.
.
اینها از جمله موارد اتهامی امیرعباس هویدا در دادگاه انقلاب بوده، گزارشی از آن در شماره تاریخ 24 اسفند 57 روزنامه اطلاعات – یک ماه بعد از انقلاب – چاپ شده. هویدا به ادعانامه علیه خود اعتراض می‌کند، از قراری که با دادستان داشته و به هم خورده، شکایت می‌کند و از جمله به این که حتی یک ساعت قبل از دادگاه هم ادعانامه را ندیده، شاکی است. می‌گوید: «اقلا به کسی که در برابر شما نشسته باید اجازه داده باشید که وقتی در دادگاه حاضر شود که اقلا شب پیش داروی خواب نخورده باشد که بتواند بهتر جواب دهد.»
جلسه دادگاه از ساعت یک «بامداد» به مدت دو ساعت و نیم برگزار شده بود. هویدا کمتر از یک ماه بعد با ترتیبات خاصی که حجت‌الاسلام و المسلمین خلخالی مهیا کرد، اعدام شد.

.