۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

نامه‌ی سی و هفتم

سلام فرصت ِ سوختن
سعدی گفته بود: «هر که هوايي نپخت يا به فراقي نسوخت / آخر عمر از جهان چون برود خام رفت»
نمی‌دانم بیشتر به بشارت می‌ماند این، یا به تسلّا.
گنگ که نمی‌گویم؟
.