۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

سردار باید می‌مُرد؟


امروز، ده اردیبهشت، روز ملّی خلیج فارس ...
به یُمن سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس
سوزن‌ها – طبق معمول - روی «اسم» این خلیج گیر کرده
کمتر کسی اما یاد امامقلی خان است؛ سردار ایرانی جنگ با پرتغالی‌ها
کسی از سرنوشت تلخ او نمی‌گوید
فرمانده سپاه شاه عباس صفوی را، امامقلی خان را، وقتی شاه عباس مُرد
شاه صفی کشت
شاه صفی حرمت سردار نداشت
شاه صفی خیلی‌ها را کُشت و کور کرد
تدبیر می‌ کرد که بیشتر حکومت کند؛ می‌ترسید
امروز روز ملی خلیج فارس
امروز باید یاد شاهانی هم بود که تخت‌شان را مقدس و ابدی می‌‌خواستند
و «امامقلی‌خان»ها را قربانی کردند
و می‌کنند