۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

«امام»ی برای زندگیاوّل: «بی‌ علی اصل عبادت باطل است / بی علی هرکس بمیرد جاهل است ... »، «علی در عرش بالا بی‌نظیر است / علی بر عالم و آدم امیر است ...»، «علی مولود کعبه رکن دین است / علی آیینه حق الیقین است ...»
.
اینها فقط بخشی از اشعاری است که در این چند روزه برای تبریک عید غدیر بین مردم، با اسمس، رد و بدل شده، مشابه این اشعار و جملات در رسانه‌های رسمی مملکت نیز به راحتی پخش می‌شود؛ اوصافی که به وصف درباریان و شاعران درباری از شاهنشاهان تنه می زند و بدتر؛ آنکه قضاوت‌های مطلق و یکسره از عبادت و جهالت و رکن دین در آنها موج می‌زند و البته به راحتی موید ترویج برتری‌طلبی مذهبی است.
.
شاید که این رویه یکی از نقاط کور تربیت مذهبی در جامعه ما باشد؛ بالا بردن حضرت علی، که بر او درود باد، به مرتبه و شأنی فراانسانی و خواسته و ناخواسته دور کردن جامعه از توجه به بُعد اخلاقی زندگی آن شهید ِ «عدالت» در میان مردم کوچه و بازار؛ همان که گاه انگار وزیدن نسیم آن نیز بر پهنه کشوری مدعی تشیع، دریغ می‌شود.
.
ما به چنین مداحی‌هایی نیازمندیم که همه مسلمانان را نیز خوش نمی‌آید، که بهانه تشتت است و دوری و دشمنی، که به کار گرم کردن بازار شاعران «شُل دهان» و «وِل قلم» می‌آید، یا مثلا به مرور و ارزیابی خود و جامعه مدعی پیروی و ارادت، در مواجهه با توصیه‌های آن امام؟
.
آخر: تصورش را بکنید؛ چنین متن‌های، بهانه تبریک عید غدیر باشد؛ چه شود!
.
خطاب به برخی یاران، پس از شماتت آنها: «هرگز با افساد خویشتن، شما را اصلاح نخواهم کرد.» - خطبه 69
.
درباره عمروعاص: «آگاه باشید که بدترین سخن دروغ است. آن نابخرد سخنی می گوید و گفتارش دروغ است، وعده می‌نماید و تخلف می کند. وقتی که از چیزی سئوال شود از پاسخ آن بخل می ورزد و هنگامی که خود سئوال می کند، اصرار و لجاجت می‌نماید.» - خطبه 84
.
«هان اي مردم! در آينده (...) با (وجودِ) فراواني نعمت‌ها، بدون اجبار سوگند مي خوريد و نه از روي ناچاري، دروغ مي گوييد و آن روزگاري است كه بلاها شما را مي گزد.» – خطبه 187
.
وقتی شنید که گروهی از یارانش، اهل شام را در روزهای صفین دشنام می دهند: «من ناراحت می‌شوم از این که شما مردمی ناسزاگو باشید ... به جای ناسزا گفتن با خدا چنین نیایش کنید: "خداوندا! خون های ما و خون‌های آنان را از ریخته شدن حفظ فرما و ما بین ما و آنان اصلاح فرما ..."» - خطبه 206
.
.
.
در پلاس(+)
.