۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه

شعر جمعه - 4...
آنکه دستور زبان عشق را
بی‌گزاره در نهاد ما نهاد
.
خوب می دانست تیغ تیز را
در کف ِ مستی نمی‌بایست داد
.
.
قیصر امین‌پور / دستور زبان عشق