۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

شعر جمعه - 3


...
و مغز من هنوز
لبریز از صدای وحشت پروانه‌ایست که او را
در دفتر به سنجاقی
مصلوب کرده بودند
...
.
فروغ
.
.