۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه


آری، آغاز دوست داشتن است
گر چه پايان راه ناپيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست
...
فروغ
.
*
دوست داشتن سادگی نبود، نیست، خوبی است
و
سال خوبی داشته باشید
:)
.