۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

درین شب ها


برای م. امید
.
درین شب ها،
که گل از برگ، و برگ از باد و باد از ابر می ترسد.
درین شب ها،
که هر آیینه با تصویر بیگانه ست
و پنهان می کند هر چشمه ای
سِرّ و سرودش را
چنین بیدار و دریا وار
تویی تنها که می خوانی.
.
تویی تنها که می خوانی
رثای قتل ِ عام و خون ِ پامال ِ تبار ِ آن شهیدان را
تویی تنها که می فهمی
زبان و رمز ِ آواز ِ چگور ِ ناامیدان را.
...
.
شفیعی کدکنی
1346.6.22
متن کامل(+)
.
.