۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

دراز به دراز"ما بنی اسرایيل را از دريا گذرانيديم. فرعون و لشکريانش به قصد ستم و تعدی به تعقيبشان پرداختند. چون فرعون غرق می شد گفت: "ايمان آوردم که هيچ خداوندی جز آن که بنی اسرایيل بدان ايمان آورده اند نيست و من از تسليم شدگانم". (ندا آمد) آيا اکنون؟ و تو پيش از اين عصيان می کردی و از مفسدان بودی. امروز، جسم (جسد) تو را به بلندی می افکنيم تا برای آنان که پس از تو می مانند عبرتی باشی و حال آنکه بسياری از مردم از آيات ما غافلند".
.
قرآن کریم / آیات 90 تا 93 سوره یونس(+)
.
اگر تصویر بالا را نمی بینید، اینجا(+) را کلیک کنید
.
.
.
.