۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

واقعا در چند کشور؟

 Angel Boligan - Mexico


خطیب نماز جمعه تهران، سید احمد خاتمی، دیروز با اشاره به ماجرای اختلاس بزرگ اخیر گفته که "برخی در تنور فساد بانکی نان انتخاباتی می‌پزند ... در همه جا این نوع فساد ها وجود دارد"(+)
.
*
در چند کشور، میزان اختلاسی  0.72 درصد تولید ناخالص ملی بوده(یک و نیم برابر بزرگترین رسوایی مالی در آمریکا(+)
در چند کشور، این نوع فسادها به ضرر رقیب ضعیف تر ِ سیاسی لو رفته یا می رود؟
در چند کشور، بعد ِ یک چنین رسوایی، فقط و فقط یک مدیر "داوطلبانه" کنار می رود و استعفانامه می نویسد و بعد این مدیر مستعفی که از قضا مدیر عامل بزرگترین و معتبر(!)ترین بانک مملکت هم هست، به خارج از کشور فرار می کند؟
در چند کشور، بعد لو رفتن چنین اختلاسی، برای مردم جهت اختلاس هایی با مبالغ کمتر، قدرت "حیرت" و "تعجب"  باقی مانده یا می ماند؟ قدرت "اعتراض" که کلا هیچ
در چند کشور، کسانی که خودشان سهمیه آرد نانوایی ها را در انحصار دارند، روز و شب شان را با نگرانی از نان پختن رقیب سپری می کنند؟ یعنی با اعلام کسل کننده این دلشوره ها می خواهند تنور داغ کنند؟
واقعا در چند کشور اعتمادهای بر باد رفته را، باد برگردانده؟
.
.
.