۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

هفتمکسی تصمیم گرفته بود اولین پنجشنبه پاییز خودش را بکشد؛ درست یک هفته قبل. و این کار را کرد. اسمش نهال بود ... آخرین نوشته اش، تاریخ آخرین روز و آخرین پنجشنبه تابستان خورده. روز قبل از مرگ، فقط هفت نفر نوشته هایش را خوانده بودند، روز پنج شنبه، نوزده هزار نفر ...  روز جمعه، پنجاه هزار نفر ... بعد روز شنبه، 21 هزار نفر و بعد هر روز نصف روز قبلی(+)... نهال هم فراموش می شود ... دردهای فراموش شدنی چقدر زیاد
.
*
تازه امروز متوجه شدم که عکس کنار وبلاگش، سنگ قبر "بهنام" بود، ... و است
.
.
مرتبط (+)
.
.