۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

چهارپاره – 35


یه سوپری بود نزدیکی های میدون جهانبار بندرعباس به اسم "من و تو"؛ از قبل از این که شبکه "من و تو" راه بیفته. چند روز پیش دیدم تابلوشو عوض کرده نوشته: "من و شما" ... کارشناسان معتقدند یکی از عقبه های جنگ نرم به این ترتیب کلا ترکیده، دود شده و  رفته هوا
.
*
سازمان نظام مهندسی ساختمان بندرعباس توی دار دنیا یک بیلبرد بادبانی داره جلوی دفترش: چهارراه نخل ناخدا. بعد فکر نکنین توی این تابلو به مردم درباره ساختمان و این جور مسائل فرعی و غیر ضروری اطلاعات و آموزش می ده؛ کلا رفتن تو خط تبریک و تسلیت های مذهبی و کمبود بغرنج در این زمینه رو به سهم خودشون بر طرف کردن
.
*
اهل سنت بندرعباس یک مسجد خوشگل توی بلوار ساحلی دارن که سه چهار سالی ست افتتاح شده. بعد دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان یک بیلبرد زده درست جلوی این مسجد و هر چی مناسبت مذهبی شیعه است رو تبریک و تسلیت می گه ... یعنی این طوری وحدت رو می کنن تو چشم برادرای اهل سنت
.
*
 "اصن یه وعضی شده"(!) مملکت؛ همه چی یا بیش از اندازه تراژیکه یا بیش از انداره کمیک
.
.
.