۱۳۹۰ شهریور ۱, سه‌شنبه

آن یادها کجا می رود؟


یعنی چه که وقتی دلت تنگ می شود، برای جایی، برای کسی، و برای حسّی خوب که روزگاری تویش غلت می زدی، انگار دستی، قبل تر، پاک کن برداشته و همه یادهایی را که شیرین نبود، از آن جا و آن کس و آن حس، پاک کرده، گو اصلا از قبل هم وجود نداشته اند آن یادها؛ همه، خوشی و خوبی و حلاوت بوده ... آن یادها کجا می رود؟
.
.
.