۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

چه کسی به دنبال قتل عام بود / است ؟


پریروز - یک وبسایت خبری اصولگرا: خاتمی دنبال قتل عام دانشجویان توسط نظام بود (+)
.
نُه سال قبل - صفار هرندی در کیهان: واقعه تلخ میدان "تیان آن من"  که به ریخته شدن خون تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان چینی منجر شد اگر چه فاجعه ای انسانی باید به شمار آید اما از آن رو که این قاطعیت برخورد منجر به قطع دخالت بیگانه در سرنوشت بیش از یک میلیارد انسان چینی می شد به مثابه مرهمی بود که تلخی آن را باید به خاطر شفای بعدی اش تحمل می کردند و چنین هم شد (+)
.
.
.