۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 72Mahbub Sobhan Mithu
*
این عکس اگر سیاه و سفید نبود، آن خنده در سبزینگی محیط گم می شد ... گاهی سیاه و سفید باید دید، که آن که گم شده، راحت تر پیدا شود
.
.

اگر عکس را نمی بینید، اینجا را کلیک کنید
.
.