۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

گوگرد


کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم در تهران برگزار شده با تشریف فرمایی آصف علی زرداری که میزبان بن لادن بود در همسایگی مرکز آموزش ارتشش و امامعلی رحمان، کسی که از "نوزده سال" پیش یک ریز و پشت سر هم رییس جمهور  تاجیکستان می شود و عمر البشیر؛ قصّاب دارفور. بشار اسد سرش گرم کشتن میکرب هاست و جایش خالی ... محل کنفرانس بوی گوگرد می دهد لابد
.
.
بعضی معتقدند، "شیطان" بوی "گوگرد" می دهد.
.
.
.