۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

کاریکاتور هفته – 66*
.
تک تک گاوهای گله دارند ارزشیابی می شوند؛ به تعداد کفش هایی که می شود از پوست شان ساخت
.
.
.