۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

چهار پاره - 26


بولیوی از این که میزبان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده از آرژانیتن عذرخواهی کرده! سردار وحیدی از متهمان پرونده انفجار مقر یهودیان در آرژانتین است. بولیوی کشوری فقیر در قاره آمریکاست که ... / بقیه اش مهمه؟
.
*
این پیشنهاد یک وبلاگ نویس ارزشی به نظرم "خیلی خوب" است؛ این که بلاگرهای ارزشی و غیر ِ آن (اصطلاحا: "مخالف") یک پست ِ طرف مقابل را در وبلاگ خودشان منتشر کنند. به نظر من چنین پیشنهادی و مشارکت بلاگرهای خوش قلم و بیان از هر دو طرف در عملی کردن آن، می تواند به تلطیف فضای احساسی و خشن و متاسفانه نفرت بر انگیز موجود کمک شایانی کند. هر چند بلاگرهای ارزشی باید بپذیرند که سهم ما از آزادی پس از بیان "شایان توجه" نیست! ... قرار است یادداشت من روز چهارشنبه آینده در وبلاگ "آینده از آن حزب الله" منتشر شود
.
*

سه نماینده از پنج نماینده هرمزگان در مجلس جز امضا کنندگان طرح محدود کردن عکاسی از صحن علنی مجلس بودند که البته شکر خدا این طرح رای نیاورد. وبلاگ لاتیدان در این باره مطلب خوبی نوشته: "مجلس لالا ... لالا ...". همزمان تنها گرمابه عمومی مهم ترین بندر تجاری کشور (یعنی همین بندرعباس) به علت مشکلات شدید مالی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها تعطیل شد ... غم انگیزه، نه؟
.
*
نیچه در "چنین گفت زرتشت" (ترجمه زیبای داریوش آشوری) نوشته: "حکمتی هست در این که بسی چیزها در جهان بدبوست. دل آشوبه خود بال می آفریند و یارای ِ در آب جَستن! در بهترین چیز نیز باز چیزی تهوع آور هست و بهترین چیز نیز چیزیست که باید از آن بَرگذشت. برادران! حکمت بسیار هست در این که در جهان پلیدی ِ بسیار هست!"
جایی دیگر در همین کتاب نوشته: "آن جا که دیگر نمی توان عشق ورزید باید آن را گذاشت و گذشت".
جایی دیگر: "آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن و راه رفتن و دویدن و بالارفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند".
...
عادت دارم زیر جملات دوست داشتنی و از یادنبردنی کتاب هایی که می خوانم خط بکشم. هیچ کتابی را به اندازه "چنین گفت زرتشت" خط خطی نکرده ام! این کتاب را دوست تر دارم از همه کتاب هایم
.
.
.