۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

فقط در کمتر از پنج روز

شش روز قبل -  وزیر امور خارجه ایران در یک تماس تلفنی با آلن ژوپه همتای فرانسوی اش خواهان همکاری این کشور برای تخلیه و خروج اتباع ایرانی از ساحل عاج شد (+)
.
همین دیروز – در گفت وگوي تلفني وزیر امور خارجه ایران با همتاي لبناني اش مطرح شد: ایران آماده انتقال لبنانی ها از ساحل عاج به بیروت است (+)