۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

چرا "نادر"؟ چرا "سیمین"؟


در "جدایی نادر از سیمین"، من گرفتار دلیل انتخاب اسم "نادر" و "سیمین" شده ام! جایی هم چیزی در این باره نخوانده ام. قبلا این مشکل را درباره عباس (حبیب رضایی) و کاظم (پرویز پرستویی) آژانس شیشه ای داشتم!  این گرفتاری و مشکل البته شامل هر فیلمی نباید بشود که نمی شود!  ... در مورد آژانس شیشه ای نمی دانم چقدر طول کشید تا خودم را قانع کنم که جوابش را شاید پیدا کرده باشم. کاظم در آژانس شیشه ای کظم غیظ نکرد؛ یعنی در عمل کاظم نبود. عباس در آژانس شیشه ای عبوس نبود؛ یعنی عباس نشد (عباس از فعل "عَـبَـسَ" به معنی "ترشرویی کرد" گرفته شده). یعنی که حاتمی کیا شاید داشت می گفت اسم ها و رفتارها برعکس شده اند ... حالا و این جا: چرا "نادر"؟ چرا "سیمین"؟  این که اسم قهرمانان فیلم  تو دل اسم  خود ِ فیلم آمده، می تواند دلیل باشد که اسم ها با دقت انتخاب شده اند. یعنی باید فرهادی دلیلی داشته باشد! کاش دلیلی داشته باشد. حیف این فیلم است اسمش بی مسما باشد ...