۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 54

ویژه نامه نوروزی "همشهری داستان" دوازده صفحه به معرفی خانم "اینگه مورات" و عکس های او از ایران سال 1335 اختصاص داده. وی متولد 1302 در اتریش بوده که سال 1380 در آمریکا از دنیا رفت. خانم مورات پنجاه و پنج سال قبل با ماموریتی از طرف مجله آمریکایی هالیدی عازم خاورمیانه می شود و نوروز سال 35 را ایران بوده. اینگه مورات بعدها از این که به عنوان یک زن عکاسی می کرده، از سختی های کارش گفت (+). عکس های مورات از ایران، در زمان حیاتش کمتر منتشر شد و یکی از دلایلش احتمالا بدشانسی کمابیش بزرگی بود که در مورد دوربین هایش آورد. مورات دو دوربین – یکی برای عکس های سیاه و سفید و دیگری رنگی – با خودش داشت و طبق روال آن زمان بیشتر عکس ها را سیاه و سفید گرفت اما دوربین سیاه و سفید نشت نور داشت و به همین دلیل تقریبا همه عکس هایش دچار یک ناحیه تیره شد. از آن جا که مورات هیچ نگاتیوی را تا پیش از بازگشت به فرانسه ظاهر و چاپ نکرد، متوجه این ایراد هم نشد ... هفت سال بعد از مرگ او، بنیاد اینگه مورات نسخه تصحیح نور شده عکس های سیاه و سفید را در کتابی منتشر کرد.. "هشمهری داستان" نه عکس از این کتاب را باز نشر کرده و البته شرح عکس های خوبی هم برایشان نوشته. عکسی را که می بینید از آن جمله است، شرح اش را هم بخوانید. چند عکس دیگرش را هم می توانید اینجا ببینید.


*
بازار تهران، نوروز 1335. اگر عکس رنگی بود، سرخی تربچه ها چشم را می گرفت اما حالا در دنیایی بی رنگ، می شود نگاه آدم ها را دید، متعجب، شادمان، مبهوت و بی تفاوت.